Privat drift av Bergensbanen

I statsbudsjett for 2005 står det at samferdselsdepartementet er i gang med planlegging av privat drift av Bergensbanen og Sørlandsbanen.