Oslo-luften bedre enn på 60-tallet

Oslos gamle bygninger og kulturminner brytes ned opptil 90 prosent saktere enn på 60-tallet. Årsaken er at luften nå er så godt som fri for svoveldioksid, melder Norsk institutt for luftforskning..