Valgsendingene på BTV

Alle de fire statsrådene fra Hordaland skal være med når BTV sender valgdebatter de tre ukene før valget.