Kikhostevaksine også til skulebarn

Så mange barn får kikhoste at Folkehelseinstituttet (FHI) tilbyr kikhostevaksine til barn i skulealder frå hausten.