Distriktene frykter nye ansettelsesvilkår på sokkelen

Nye ansettelsesvilkår på kontinentalsokkelen kan frata distrikts-Norge mulighet til skatteinngang og utdanning innenfor olje— og petrokjemisk industri, frykter tillitsvalgte i LO i Nord-Norge.