Dropper klimakvoter i Bergen

Bergensbedriftene er sinker på kjøp av klimakvoter. Bare en av atten spurte kompenserer for sine CO2-utslipp på denne måten.