Sjekk listen!

Oversikten viser de mest og minst søkte barnehagene i de ulike bydelene pr. 5. januar 2006 (søkertallene i parentes). Bergen kommune har ikke oversikt over hvor mange ledige plasser de enkelte barnehagene har. Noen av barnehagene kan ha spesielle opptakskriterier.