Må rense gasskraftutslipp

De norske klimagassutslippene øker kraftig. Statens forurensningstilsyn (SFT) fraråder derfor gasskraftverk på Tjeldbergodden uten CO2-rensing.