– Norwegians rutiner for dårlige

Norwegians rutiner for kvalitetssikring er for dårlige, mener Luftfartstilsynet. Tirsdag beordret tilsynet ekstra kontroll av 18 fly fordi teknikeren som utstedte flydyktighetsbevis ikke hadde gyldig sertifikat.