Hytter blir milde gåver

Oppløysinga av gamle Televerket gir klingande mynt i kassen til veldedige føremål og kreftforsking i Bergen.