- Mongstad blir eit laboratorium

Testanlegget som skal byggast for å utvikle teknologi for reinsing av CO2, vil bli eit permanent laboratorium for utvikling av ny teknologi.