Tikkende klimabombe

Ødeleggelse av torvmyrer verden over er en tikkende klimabombe av dimensjoner.