Eksamen sliter på psyken

Antall studenter som søker hjelp for psykiske problemer øker hvert år, med topper rundt eksamenstiden. Samtidig er det knapt med midler, og pengene er ujevnt fordelt.