Halvparten får ikke lenger dagpenger

For første gang siden 1990 har et flertall av de helt arbeidsledige vært utenfor arbeidslivet så lenge at de ikke har rett til dagpenger.