Framgang for EU-tilhengerne

Ja-siden går fram 2,8 prosent, mens EU-motstanderne mister oppslutning, viser en måling.