Sikker plass til Ringeriksbana

Det er stort fleirtal på Stortinget for å få Ringeriksbana og Vossebana på sikker plass i Nasjonal Transportplan.