Foreløpig ingen evakuering ved Nesbyen

NGI har foreløpig ikke anbefalt politiet å evakuere deler av Nesbyen. En slik anbefaling vil først bli aktuell ved nye nedbørsmengder.