Frykter grønn utflaggingsbølge

Norge er fortsatt blant Europas dårligste på støtte til fornybar energi.