Advokat full i retten

En profilert kvinnelig Oslo-advokat har fått en advarsel fra Advokatforeningens lokale disiplinærutvalg, etter at hun stilte overstadig beruset under et møte i Fylkesnemnda.