Sperrer av deler av Kristiansand sentrum

Politiet i Kristiansand sperrer av flere deler av sentrum på grunn av rasfare. Det er ventet mer tung snø på Sørlandet, og politiet ber folk passe på takene sine.