Avviser generaloppgjør med Frp

Høyre-leder Erna Solberg ser ikke behov for noe generaloppgjør med Fremskrittspartiet, snarere en fredelig grensedragning.