- Tilstår å ha skutt

En advokat skal ha tilstått skuddene mot asylmottaket i Asker. Politiet mener handlingen var rasistisk motivert.