Vil forby doping

Regjeringen går nå inn for å kriminalisere bruken av dopingmidler. I dag er det kun forbud mot å innføre og selge dopingpreparater.