Fleire har innført skatt på eigedom

Talet på kommunar utan eigedomsskatt krympa ytterlegare ved overgangen til 2009.