Mindre radioaktivt avfall

Nivåene av det radioaktive stoffet Tc-99 synker langs norskekysten.