Tatt med narko i magen

Tre menn hadde svelget noe de ikke skulle.