Slik skal de redde klimaet

Bergen Sp meiner valet til hausten blir eit miljøval. Sjølv vil dei at miljøomsyn skal overordnast i all kommunal planlegging.