Forlanger laksereduksjon

Det er ikke forsvarlig å øke tettheten av laks i merdene i 2010, hevder fagmiljøene.