Siste frist for lisensfritak

Får du ikke inn TV-signaler, skal du heller ikke betale. Men du må selv melde fra innen onsdag.