- Uverdig å senke fregattene

Det vil være miljøpolitisk uverdig å tillate senking av Sjøforsvarets gamle fregatter, mener Norges Miljøvernforbund.