For homoadopsjon

Et flertall i en delt programkomité i Fremskrittspartiet går inn for å gi homofile rett til adopsjon.