Ønsker nordisk innsatsstyrke

Tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg foreslår en felles nordisk sivil og militær innsatsstyrke.