Vurdererer hijab for dommere

Mens hijabdebatten raser i politiet vurderer norske domstoler å tillate religiøse hodeplagg hos dommere og advokater.

  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Avdelingsdirektør Erling Moe i Domstolsadministrasjonen sier til Dagbladet at det i dag ikke finnes noen regler for bruk av religiøse hodeplagg i norske domstoler, men det kan det bli en endring på.

– For meddommere er det ikke gitt regler. For fagdommere er det tillagt Domstolsadministrasjonen (DA) å gi forskrift om bruk av kappe og lignende. Nå har DA satt i gang et utredningsarbeid for å avklare bruk av religiøse og andre symboler i retten, skriver Moe i en e-post til Dagbladet.

Les også: Politiet sier nei

Ingen hastesak

I første omgang skal det utredes om det i det hele tatt skal gis regler om religiøse hodeplagg i domstolene. Hvis ja, må det avgjøres hvilke aktører disse reglene skal gjelder for. Så langt er det ikke kommet ønsker fra fagdommerne om å bruke hijab eller andre religiøse symboler.

– Dette er dermed ingen hastesak for oss, sier Moe.

Les også: It's the religion, stupid

Professor i rettsvitenskap, Hans Petter Graver, mener spørsmålet om hijab i domstolene reiser den samme prinsipielle debatten som spørsmålet om hijab i politiet.

– På den ene siden skal domstolene være nøytrale i forhold til parter og livssyn. Det er selvfølgelig viktig for folks oppfatning av rettens uavhengighet. Samtidig bør jo domstolen speile alle lag i samfunnet, noe den i liten grad gjør i dag, sier han.

Les også: Forfattere mot politihijab

Tilliten

– Det avgjørende er om dette vil svekke tilliten til domstolene. Personlig synes jeg at et forbud mot religiøse hodeplagg som også skulle gjelde for jurymedlemmer er å gå litt langt, sier han til Dagbladet.

Danske myndigheter behandler for tiden et lovforslag som forbyr bruk av religiøse hodeplagg i domstolene. Forslaget vil trolig bli vedtatt.

Hva synes du om hijab i retten? Si din mening her.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Korttenkt multikulturalisme

  2. Politifolk sier nei til hijab

  3. It's the religion, stupid

  4. Tror politihijab vil gi bedre integrering

  5. Hijab-strid innad i Ap

  6. KrF ønsker ikke hijab

  7. Forfattere mot politi-hijab

  8. Offerets beste venner

BT anbefaler

– Statnett har bygget en linje som ikke fungerer

– Det er skremmende hvor lite strøm vi klarer å føre sørover i Norge, sier Bengt Jostein Haugnes.

LES SAKEN