Vurdererer hijab for dommere

Mens hijabdebatten raser i politiet vurderer norske domstoler å tillate religiøse hodeplagg hos dommere og advokater.