Ingen pålegg om bruk av CO-varslere i Norge

Mens 34 stater i USA har en egen lovgiving som påbyr installasjon av CO-detektorer, er det i Norge ingen påbud om å bruke kullosvarslere.