Krever jagerfly som kan bombe bakkemål

I et hittil ukjent brev til jagerflyprodusentene krever Luftforsvaret at Norges nye jagerfly skal kunne delta i offensive operasjoner og bombe fiendtlig territorium.