Sendt på livvaktkurs

Psykisk senskade til tross: NAV mente at en livvaktjobb passet for FN-veteranen Frank W. Andersen.