Lover kommunene full skattekompensasjon

Regjeringen vil fullt ut kompensere kommunenes tap i skatteinntekter grunnet finanskrisen, erfarer NTB.