Spiser, leser og prater seg bedre

Felles måltider, fulle bokhyller og engasjert diskusjon i hjemmet. Det er oppskriften på suksess i skolen.