Arkeologer har avdekket rester av samisk by

Arkeologer har avdekket det som kan være rester av en stor samisk by for 1.500-2.000 år siden ved grensen mellom Finland og Norge.