101 skolebarn er forsvunnet i Oslo

En måned etter skolestart har 101 elever fortsatt ikke møtt opp ved skolene i Oslo. Trolig har mange av dem blitt sendt til militær- og koranskoler i utlandet.