Mange urettmessig straffeforfulgt

Siden 2004 er 691 personer straffeforfulgt uten grunn, viser tall fra Justissekretariatet.