Vil bedre tilgang på fersk fisk

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen vil gi bonus til fiskere som leverer levende fisk, og hun ønsker å lagre fisken i merder slik at den kan slaktes senere.