Skogen strutter av ubrukt energi

Norge har enorme bioressurser, men likevel ligger vi milelangt etter Sverige i produksjon av bioenergi.