6000 raskere tilbake i jobb

Omkring 6000 sykmeldte arbeidstakere er på vei tilbake i jobb gjennom ordningen «Raskere tilbake».