• Arkivfoto: John Lindebotten

Lang natts ferd mot dag

Venting, venting og atter venting, det er nattlegnatts for transportørar langs hovudvegen mellom Bergen og Oslo.