6,4 milliarder mer til kommuner og fylker

Kommunesektoren får 6,4 milliarder kroner ekstra i år. Dette er den største posten i regjeringens tiltakspakke.