Flere voldssaker

Voldssaker utgjør nå den desidert største sakskategorien for konfliktrådene i Norge.