Statoil lokker med tusen damer

Likestillingsombudet reagerer på at Statoil lokker med damekikking for å få flere mannlige ansatte til en bensinstasjon i Sarpsborg.