Flyplasser oppfyller ikke sikkerhetskrav

Norske kortbaneflyplasser oppfyller ikke sikkerhetskravene Stortinget vedtok i 2004.